page_banner

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ຄູ່ຮ່ວມງານ

1. ສະຖາບັນຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ Wuhan

2. ບໍລິສັດ Wuhan Yuanda Hongyuan Co., Ltd.

3. ບໍລິສັດ​ຢາ​ວູ​ຮານ​ວູ​ຢາ​ຈຳກັດ.

4. ບໍລິສັດ ອູ່ຮັນຊູບັນຢາ ຈຳກັດ.

5. Jianming Pharmaceutical Yekai ຢາ​ໄທ (Suizhou) Co., Ltd.

6. Hubei Fuxing Biological Technology Co., Ltd.

7. Qianjiang Yongan ຢາ Co., Ltd.

8. ບໍລິສັດ Oriental Bodhi (Cambodia) International Co., Ltd.

9. ບໍລິສັດ ການຢາ ເຫີນານທຽນໜິງ ຈຳກັດ.

10. ບໍລິສັດ ການຢາ Huayang (Enshi) ຈໍາກັດ.

11 ບໍລິສັດ​ຢາ​ຫູ​ເປີຍ​ສຽນ​ຈຳກັດ.

12 Jingzhou Haicheng Chemical Co., Ltd.

13. ບໍລິສັດ​ຫູ​ໜານ​ຫົງ​ຖາຍ​ຢາ​ຈີນ​ຈຳກັດ.

14. ບໍລິສັດການຢາ Wuhan Hengxinyuan ຈໍາກັດ.

15. Hubei Nuoshengyuan Biological Technology Co., Ltd.

16. Hubei Future Home Science and Technology Agriculture Co., Ltd.

17. Hubei Shencheng Life Science Co., Ltd.

18. Hubei Xinzong virus Disease Engineering Technology Co., Ltd.